AIA Healthiest Schools โครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี

AIA Healthiest Schools โครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี เป็นโครงการจากเอไอเอที่มอบสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย แบบไม่มีค่าใช้จ่ายให้ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนในออสเตรเลีย ฮ่องกง เวียดนาม และไทย โดยโครงการจะมอบสื่อการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบ คลิปวิดีโอ และ แบบฝึกหัด รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วมสนุกทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ที่จะช่วยให้เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-16 ปี ได้เรียนรู้วิธีที่จะมีสุขภาพที่ดี วางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อยกระดับให้นักเรียน และชุมชนในโรงเรียนมีสุขภาพดีและมีความสุขมากยิ่งขึ้น

สื่อการเรียนรู้นี้ครอบคลุมเนื้อหาหลัก 4 ประการของพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การทำกิจกรรมที่กระฉับกระเฉง การมีสุขภาพใจที่ดี และการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

เข้าร่วมการแข่งขันฟรี

เรียนรู้วิธีที่ทำให้โรงเรียนมีสุขภาพดี

โครงการจะมอบชุดสื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบ คลิปวีดีโอ และ แบบฝึกหัด รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วมสนุก เพื่อช่วยให้โรงเรียนมีสุขภาพดี และนักเรียนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

เข้าร่วมการแข่งขัน และแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน! ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลสุดพิเศษ มูลค่ารวม 100,000 เหรียญสหรัฐจากโครงการ

ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้

โครงการ AIA Healthiest Schools สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี เหมาะสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2565-2566 ของประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง (เด็กวัยประถมเท่านั้น) เวียดนาม และไทย และมีจุดมุ่งหมายที่จะขยายให้ครอบคลุมทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ฟรี

เข้าร่วมการแข่งขันฟรี

โครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี

โครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools ขอเชิญโรงเรียนที่มีนักเรียนอายุ 5 ถึง 16 ปี โดยนักเรียนทำงานร่วมกับครูอาจารย์ เพื่อทำให้โรงเรียนของตนเองมีสุขภาพที่ดีขึ้น!

เราขอเชิญโรงเรียนร่วมแบ่งปันวิธีดำเนินการ และทักษะความรู้ที่ได้สอนนักเรียนในระหว่างการดำเนินการตามแนวทางเพื่อทำให้โรงเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่ว่าโรงเรียนจะมีแนวคิดดี ๆ เพียงแนวคิดเดียว หรือมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ หรือเพิ่งเริ่มต้นดำเนินการตามแนวทางการสร้างสุขภาพดี หรือมีแผนที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ตาม

มาร่วมกันแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์พร้อมแนวคิดจากโครงการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนทั่วโลก พร้อมโอกาสลุ้นรับรางวัลมากมาย

เพิ่มเติม
AIA Healthiest Schools
AIA Healthiest Schools

แหล่งข้อมูลของโครงการ

ชุดสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยนักการศึกษา ประกอบไปด้วยสื่อการเรียน วิดีโอ กิจกรรม แบบฝึกหัด และกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน เพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทางสังคมของนักเรียน มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และปรับใช้ได้กับนักเรียนและโรงเรียนหลายแห่ง เริ่มต้นกันเลย!

เพิ่มเติม