AIA Healthiest Schools โครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี

AIA Healthiest Schools โครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี เป็นโครงการจากเอไอเอที่มอบสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย แบบไม่มีค่าใช้จ่ายให้ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนในเอเชียและออสเตรเลีย ให้สามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอ แบบฝึกหัด รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนสามารถร่วมสนุกได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เพื่อช่วยให้เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-16 ปี ได้เรียนรู้วิธีที่จะมีสุขภาพที่ดี วางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อยกระดับให้นักเรียนและชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนมีสุขภาพดีและมีความสุขมากยิ่งขึ้น

สื่อการเรียนรู้นี้ครอบคลุมเนื้อหาหลัก 4 ประการของพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง การมีสุขภาพใจที่ดี และการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

เข้าร่วมการแข่งขันฟรี

ทำอย่างไรเพื่อจะเป็นสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี

คุณครูสามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอ แบบฝึกหัด รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนสามารถร่วมสนุกได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เพื่อให้เป็นสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดตัวอย่างสื่อการเรียนรู้โดยไม่ต้องลงทะเบียนได้

ที่นี่

ตัวอย่างของระดับมัธยมศึกษา

วิเคราะห์ประโยชน์ของการทำกิจกรรมที่กระฉับกระเฉง ปัญหาที่มีในปัจจุบัน และออกแบบท่าออกกำลังกายประจำวันสำหรับทุกคน

ดาวน์โหลด

ที่นี่

ตัวอย่างของระดับประถมศึกษา

ศึกษาประโยชน์ของผักและผลไม้ และสร้างงานศิลปะชิ้นเอก!

ดาวน์โหลด

ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงสื่อการเรียนรู้เต็มรูปแบบ

AIA Healthiest Schools โครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี เหมาะสำหรับเด็กวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2566 - 2567 ในประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง (ประถมศึกษาเท่านั้น) อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทย

ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ ฟรี!

เข้าร่วมการแข่งขันฟรี

เข้าร่วมการแข่งขัน และแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน! ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลสุดพิเศษ มูลค่ารวม 100,000 เหรียญสหรัฐจากโครงการ

โครงการแข่งขัน AIA Healthiest Schools สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี

โครงการแข่งขันสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีขอเชิญโรงเรียนที่มีนักเรียนอายุ 5 ถึง 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อนำเสนอโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างครูและนักเรียนเพื่อทำให้โรงเรียนของตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้น!

เราขอเชิญโรงเรียนร่วมแบ่งปันวิธีดำเนินการ และทักษะความรู้ที่ได้สอนนักเรียนในระหว่างการดำเนินการตามแนวทางเพื่อทำให้โรงเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่ว่าโรงเรียนจะมีแนวคิดดี ๆ เพียงแนวคิดเดียว หรือมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ หรือเพิ่งเริ่มต้นดำเนินการตามแนวทางการสร้างสุขภาพดี หรือมีแผนที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ตาม

มาร่วมกันแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์พร้อมแนวคิดจากโครงการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนทั่วโลก โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีโอกาสลุ้นรับรางวัลมากมาย

เพิ่มเติม
AIA Healthiest Schools
AIA Healthiest Schools

สื่อการเรียนรู้ในโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี

ชุดสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยนักการศึกษา ประกอบไปด้วยสื่อการเรียน วิดีโอ กิจกรรม แบบฝึกหัด และกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน เพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทางสังคมของนักเรียน มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และปรับใช้ได้กับนักเรียนและโรงเรียนหลายแห่ง เริ่มต้นกันเลย!

เพิ่มเติม

คู่มือโครงการ

เพื่อส่งเสริมการสอน โครงการได้พัฒนาเนื้อหาและระบุแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่มีประโยชน์เพื่อช่วยกิจกรรมในชั้นเรียน!

ดาวน์โหลด
AIA Healthiest Schools