กิจกรรมสั้น ๆ ในโครงการ

คู่มือกิจกรรมสั้น ๆ ในโครงการ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับโครงการของโรงเรียน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแข่งขัน

ศึกษาเพิ่มเติม

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในห้องเรียน

โดยปกติแล้ว นักเรียนจะมีสมาธิในการทำกิจกรรมเป็นระยะเวลาราว 2-3 เท่าของอายุ และกิจกรรมสั้น ๆ ในโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีนี้ จะเป็นการใช้ช่วงเวลาที่นักเรียนจะได้พักจากการเรียนรู้เชิงวิชาการเพื่อคิดสร้างสรรค์กิจกรรมที่กระฉับกระเฉง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พักสมอง ด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ขยับร่างกายกันมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เพื่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลร่างกายเพื่อให้สุขภาพดี

กิจกรรมแบ่งตามอายุและหัวข้อ

อายุ:
  • ทั้งหมด
  • ประถมศึกษาตอนต้น
  • ประถมศึกษาตอนปลาย
  • มัธยมศึกษา
หัวข้อ:
  • ทั้งหมด
  • การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
  • การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
  • การมีสุขภาพใจที่ดี
  • การทำกิจกรรมที่กระฉับกระเฉง
ไม่มีผลลัพธ์
ยิ่งกว่า