ขอบคุณที่เข้าร่วมการแข่งขันกับเรา!

โครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีประจำปี 2023-2024 ปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันแล้ว เราจะประกาศชื่อโรงเรียนชนะเลิศที่สร้างแรงบันดาลใจเร็วๆ นี้ ในระหว่างนี้ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดสื่อเรียนรู้ของเราได้ฟรี ซึ่งสื่อการเรียนรู้นี้ครอบคลุมเนื้อหาหลัก 4 ประการของพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง การมีสุขภาพใจที่ดี และการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน