ข้อตกลง การใช้

1. เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

1.1 เว็บไซต์โครงการ AIA Healthiest Schools เป็นเจ้าของและได้รับการจัดการในนามของบริษัท เอไอเอ จำกัด สาขาประเทศไทยและบริษัทในเครือ (“ เอไอเอ” , “ เรา” , “ เรา” และ “ ของเรา” )

1.2  หากท่านต้องการติดต่อเอไอเอเกี่ยวกับปัญหาของเว็บไซต์นี้หรือ “ข้อตกลงการใช้งาน” เหล่านี้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

2. เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้

2.1  หากท่านต้องการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ และหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ได้

2.2 เราอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว เพื่อสะท้อนต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของเรา ทุกครั้งที่ท่านต้องการใช้งานเว็บไซต์ของเรา กรุณาตรวจสอบลิงค์นี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจข้อตกลงการใช้งานที่ใช้อยู่ ณ ขณะนั้น 

3. ความรับผิดชอบของท่าน

3.1  ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงการใช้งานบางประการของเว็บไซต์นี้ เมื่อท่านลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัญชีของท่าน ท่านจำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและอีเมลของท่าน โดยท่านต้องตรวจสอบว่าข้อมูลตรงตามความจริงและเป็นข้อมูลล่าสุดที่มี

3.2  เพื่อลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ ท่านต้อง
       3.2.1   เป็นผู้ได้รับการว่าจ้าง หรือได้รับมอบหมายจากโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน และ
       3.2.2    มีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์

3.3 ในการสมัครลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านได้ตกลงและรับประกันว่าท่านมีอำนาจให้ปฏิบัติการแทนโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนที่ท่านทำงานอยู่

3.4 ท่านต้องเก็บรักษาชื่อผู้เข้าใช้และรหัสผ่านเว็บไซต์นี้ไว้เป็นความลับและไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับบุคคลอื่น

4. สิทธิ์ของท่านในการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

4.1 ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์เป็นของเราและผู้ถือใบอนุญาตของเรา ท่านอาจจะปริ้นท์และดาวน์โหลดและเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่น ๆ บางส่วนของหน้าใด ๆ จากเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้ในบทบาทหน้าที่ของท่านและท่านอาจสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อื่นมาสู่เนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา

4.2  เว้นเแต่ท่านจะได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้หรือกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้กับท่าน ท่านจะต้องไม่ (และจะต้องไม่พยายามที่จะ หรืออนุญาต หรือยุยงให้บุคคลอื่นใดกระทำ):

 • 4.2.1 ใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้ในเชิงพาณิชย์ ยกเว้นแต่ว่าจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
 • 4.2.2  ลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ ยกเว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
 • 4.2.3 ใช้ข้อความ หรือทำเหมืองข้อมูล หรือเครื่องมือดึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาในเว็บไซต์
 • 4.2.4 ปล่อยไวรัส โทรจัน หนอนไวรัส ระเบิดเวลา หรือสิ่งอื่น ๆ ใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์มุ่งทำร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคนิค 
 • 4.2.5  พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ที่เว็บไซต์นี้ถูกจัดเก็บ หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใด ๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 • 4.2.6  แปล ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้
 • 4.2.7  สร้างงานที่แตกออกมาหรือจากส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาใด ๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้
 • 4.2.8  ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ อนุญาตช่วง กำหนด แลกเปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์ใด ๆ ก็ตามของท่าน ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้
 • 4.2.9  ปฏิบัติสิ่งใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเราหรือเว็บไซต์ของเรา และ
 • 4.2.10 ปฏิบัติสิ่งใด ๆ ที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์อื่นใด ๆ ของบุคคลอื่น ๆ

5. โปรโมชันหรือการแข่งขัน

5.1  อาจมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมพิเศษ โปรโมชันหรือการแข่งขันต่าง ๆ หากท่านต้องการร่วมกิจกรรมพิเศษ โปรโมชันหรือการแข่งขันเหล่านี้ ท่านจำเป็นต้องยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในกิจกรรมพิเศษ โปรโมชันหรือการแข่งขันนั้น ๆ หากมีความแตกต่างระหว่างข้อตกลงการใช้ฉบับนี้กับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนั้น ต้องยึดตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของกิจกรรมนั้น ๆ

6. ลิงค์ของบุคคลที่สาม

6.1  เว็บไซต์นี้มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งไม่ได้รับการควบคุมจากเรา เราได้รวบรวมลิงค์เหล่านั้นเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และเราไม่มีความรับผิดชอบต่อการใช้ ผลกระทบ หรือเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นั้น ๆ

6.2  เราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกัน และรับผิดชอบใด ๆ ในความถูกต้องของข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านั้น หรือเราไม่ได้รับรองข้อมูล ความคิดเห็น สินค้า หรือบริการใด ๆ ก็ตามที่อ้างอิงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น ท่านรับทราบและตกลงที่จะเข้าถึงเว็บไซต์นี้ด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง

7. การเป็นเจ้าของข้อมูล

7.1  เนื้อหาใด ๆ ที่ท่านอัพโหลดลงเว็บไซต์นี้หรือแบ่งปันกับเราเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงส่วนใดก็ตามของโปรโมชั่นหรือการแข่งขัน หรือคำแนะนำหรือคำติชมใด ๆ ก็ตามที่ท่านมอบให้กับเรา จะได้รับการพิจารณาว่าไม่เป็นความลับ  อย่างไรก็ตาม ท่านจะยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหานี้ต่อไป โดยท่านได้ยินยอมและตกลงที่จะอนุญาตให้เราใช้ ผลิตต่อ แจกจ่าย เตรียมงานรายละเอียดย่อย จัดแสดง และแสดงเนื้อหานั้น ๆ อย่างครอบคลุมทั่วโลก ไม่จำกัดสิทธิ์โดยเฉพาะ ไม่มีที่สิ้นสุด ปราศจากลิขสิทธิ์ และโยกย้ายสิทธิ์ สำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และโครงการ AIA Heathiest Schools ในวงกว้างขึ้นต่อไป รวมไปถึงการโปรโมทเว็บไซต์ด้วย

7.2  ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ส่งมาให้เราเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้คำแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเอไอเอ อ่านได้ที่  ที่นี่

8. หน้าที่ของเราที่มีต่อท่าน

8.1 ท่านตกลงที่จะเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง

8.2  ตามขอบเขตที่เราได้รับอนุญาตให้กระทำได้ตามกฎหมาย เราขอไม่รับประกันหรือไม่ยอมรับสิทธิ์ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าตามกฎ หรือกฎหมายทั่วไป หรือ ธรรมเนียม หจากข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ในเงื่อนไขใด ๆ ก็ตาม (รวมไปถึง การเป็นตัวแทน ข้อกำหนด และการรับประกัน) กฎข้อนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กับเงื่อนไข การรับประกัน หรือสิทธิ์ใด ๆ ก็ตามที่เข้าข่ายหรือนำมาบังคับใช้ได้ทางกฎหมายซึ่งเราไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของเราได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อใดที่เราสามารถจำกัดความรับผิดชอบของเราต่อการฝ่าฝืนเงื่อนไข การรับประกัน หรือสิทธิ์ใดๆ ก็ตาม เราขอกำจัดความรับผิดชอบของเราเพียงจำเนวนเงินเพื่อทดแทน (ถ้ามี) หรือจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระ

8.3  ยกเว้นในข้อที่ 8.2 หรือหากจำเป็นตามกฎหมาย ท่านได้ตกลงยอมรับว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ต่อท่านหรือบุคคลอื่น (รวมไปถึง/ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความสูญเสียโดยตรงหรือทางอ้อม ความสูญเสียพิเศษหรือจากผลกระทบใดๆ ก็ตาม) ไม่ว่าจะมีการละเมิด (รวมไปถึง ความละเลย) หรือความสูญเสียอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมไปถึง (ไม่ได้จำกัดอยู่แค่) ที่เก่ียวข้องกับ:

 • 8.3.1 การใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้ของท่านหรือบุคคลอื่นในองค์กรของท่าน และ
 • 8.3.2  การไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ของท่านไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เกิดขึ้น รวมไปถึง (ไม่ได้จำกัดอยู่แค่) ความละเล

8.4 เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะปลอดภัยหรือปราศจากบั๊กหรือไวรัส และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือไวรัสใด ๆ ก็ตามที่อาจจะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของท่านสืบเนื่องมาจากการเข้าใช้หรือการเปิดเว็บไซต์นี้ หรือการที่ท่านดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์นี้

9. การเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติการของเว็บไซต์นี้

9.1  เราอาจจะจำเป็นต้องอัพเดตและเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้เป็นบางครั้งบางคราว รวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มี หรือการใช้งานของเว็บไซต์นี้

9.2  เราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมที่จะทำให้เว็บไซต์นี้ใช้งานได้โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม สภาพการใช้งานของเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่นอกเหนือความควบคุมของเรา รวมไปถึง การเชื่อมต่อเครือข่ายของท่าน และด้วยเหตุนั้น เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่า:

 • 9.2.1  ท่านจะสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา หรือ
 • 9.2.2  การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านจะต่อเนื่อง ไม่ถูกรบกวน ปลอดภัย หรือไร้ปัญหา

9.3  ท่านได้รับทราบว่าท่าน อาจจะไม่ สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ถ้า:

 • 9.3.1  ท่านฝ่าฝืนกฎข้อใดๆ ก็ตามในเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ซึ่งในกรณีนี้ เราอาจจะระงับบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยถาวรหรือชั่วคราว หรือปิดบัญชีผู้ใช้ของท่านก็ได้; หรือ
 • 9.3.2  เราตัดสินใจที่จะยุติ ระงับ หรือปิดกั้นท่านไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์นี้ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

9.4  เราไม่สามารถรับรองความน่าเชื่อถือหรือการปฏิบัติงานอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ได้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมไปถึง ฟังก์ชั่นการใช้งาน ความจุ และองค์ประกอบของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ ความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเท่าน และจำนวนผู้เข้าใข้ที่เข้าถึงระบบที่สนับสนุนเว็บไซต์นี้

9.5  ข้อมูลที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อมอบความรู้ทั่วไปเท่านั้น และท่านได้ยอมรับว่าข้อมูลนี้ไม่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับท่าน หรือมอบคำแนะนำโดยเฉพาะใหักับท่านแต่อย่างใด ข้อมูลอาจจะต้องมีการอัพเดตในบางครั้ง ในขณะที่เราตั้งเป้าหมายที่จะให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งอาจมีความล่าช้า ผิดพลาด หรือการตัดทอนที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นปัจจุบันหรือความแม่นยำได้ ด้วยเหตุนั้น เราจึงไม่สามารถ และไม่รับรองและรับประกันว่าข้อมูลที่ท่านได้รับผ่านเว็บไซต์นี้เป็นหรือจะเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ หรือแม่นยำอยู่เสมอ ท่านยอมรับและตกลงว่าท่านจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ว่าเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และแม่นยำก่อนนำไปใช้ต่อด้วยตัวของท่านเอง เราไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ท่านประสบหรือเกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในย่อหน้านี้

10. ทั่วไป

10.1  เราคือบริษัทประกันภัย อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์นี้ไม่ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเสนอขายหรือเชิญชวนให้ซื้อหลักประกัน ผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือสินค้าและบริการอื่น ๆ จากเราแต่อย่างใด

10.2 หากมีความไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งใด ๆ ในข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ในภาคภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น ให้ถือว่าภาคภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับเหนือกว่าเสมอ

10.3  เราไม่สละสิทธิ์ สสะอำนาจ หรือการได้รับการชดใช้ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ หากแม้เราไม่ได้ใช้ หรือใช้ล่าช้า ซึ่งสิทธิ์ อำนาจ การได้รับการชดใช้

10.4  เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและทุกฝ่ายต่างตกลงที่จะยอมรับต่อขอบเขตอำนาจศาลของราชอาณาจักรไทย