Cảm ơn bài dự thi của các bạn!

Cuộc thi Trường học Lành mạnh nhất AIA năm 2023-24 hiện đã ngừng nhận bài dự thi và những trường giành chiến thắng đầy cảm hứng của chúng ta sẽ sớm được công bố.

Thường xuyên kiểm tra trang này để biết thông tin chi tiết về cuộc thi năm 2024-25 và trong thời gian chờ, bạn có thể khám phá thư viện tài nguyên giảng dạy miễn phí, có thể tải xuống của chúng tôi về thói quen ăn uống lành mạnh, lối sống năng động, sức khỏe tinh thần, và sự bền vững.