Cam kết bảo mật

Khi truy cập trang web Trường học lành mạnh nhất AIA hoặc đăng ký vào các chương trình khuyến mại trên trang web này, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập nhân danh Tập đoàn AIA và các công ty con (sau đây gọi chung là “AIA”, “chúng tôi”).

AIA thừa nhận trách nhiệm của mình liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân. Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là tự nguyện. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu được yêu cầu, tuy nhiên, điều này có thể hạn chế khả năng chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin và dịch vụ, hoặc trả lời các câu hỏi của bạn và bạn sẽ không thể tạo tài khoản người dùng tại trang web hoặc tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mại nào nếu bạn không muốn chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi. 

AIA thu thập dữ liệu cá nhân của bạn hoặc của người đăng ký giùm khi bạn đăng ký tài khoản người dùng trên trang web này, khi bạn liên hệ với chúng tôi qua trang web này, khi bạn đăng ký chương trình khuyến mại và bất cứ hoạt động nào được vận hành qua trang web này và theo cách gián tiếp khi bạn truy cập trang web. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho chúng tôi bới một bên thứ ba đại diện cho bạn, ví dụ doanh nghiệp hay trường học của bạn, và trong một vài trường hợp chúng tôi có thể thu thập dữ liệu của bạn (ví dụ như tên, chức vụ và thông tin liên lạc) từ nhà cung cấp thứ ba, danh sách thông tin liên hệ được công bố công khai hoặc thông qua mua bán.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 • thông tin nhận dạng – tên và địa chỉ email
 • thông tin kỹ thuật – như [địa chỉ IP, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, loại plugin trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, thông tin thiết bị (bao gồm vị trí số IMEI của thiết bị di động, mạng không dây và thông tin mạng tổng quát)].
 • hình ảnh, video và hoặc thu âm giọng nói

Dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng cho các mục đích sau:

 • để cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung trên trang web;
 • để xử lý và quản lý tài khoản người dùng của bạn;
 • để thiết kế sản phẩm mới hoặc cải tiến các sản phẩm, thông tin và dịch vụ hiện có, bao gồm cả việc cải thiện chương trình Trường học lành mạnh nhất AIA.
 • để liên lạc với bạn, trường hợp bạn đã đồng ý nhận các thông tin tiếp thị từ chúng tôi, cho các mục đích tiếp thị trực tiếp;
 • để phân tích dữ liệu, đối chiếu dữ liệu, mục đích kinh doanh nội bộ và quản trị, với điều kiện là chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu tổng hợp và ẩn danh cho mục đích này;
 • để đánh giá thông tin mà bạn đã cung cấp cho bất kỳ chương trình khuyến mại nào mà bạn có thể tham gia qua trang web và liên hệ với bạn về kết quả của các chương trình khuyến mại đó;
 • để quản lý việc bạn sử dụng các trang web và tiến hành phân tích việc sử dụng chúng để vận hành, đánh giá và cải thiện chúng cũng như các dịch vụ của chúng tôi, hiểu sở thích của Quý Khách Hàng và khắc phục sự cố; và
 • để hỗ trợ mục đích thực thi pháp luật hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật.
 • các mục đích khác liên quan trực tiếp đến bất kỳ mục đích nào nêu trên.

Liên quan đến các mục đích trên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba. Cụ thể, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với:

 • các bên thứ ba cung cấp dịch vụ để hỗ trợ chúng tôi vận hành bất kỳ phương diện nào liên quan đến trang web này hoặc bất kỳ chương trình khuyến mại nào, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ; và
 • bất kỳ công ty thành viên nào của AIA Group Limited.

Thông tin của bạn có thể được chuyển đến, lưu trữ và xử lý ở các khu vực pháp lý khác nơi có bất kỳ pháp nhân nào của Tập đoàn AIA, hoặc các khu vực pháp lý nơi có bên thứ ba cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc từ đó bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, bao gồm cả từ các quốc gia như Hong Kong và Vương quốc Anh.

Bạn có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân dưới quy định của pháp luật và Cam kết bảo mật này. Cam kết Bảo mật chung của AIA, có sẵn tại đây, cung cấp thêm thông tin về cách bạn có thể thực hiện các quyền của mình theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bao gồm cả việc bạn muốn yêu cầu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình và đưa ra cách bạn có thể gửi các khiếu nại liên quan đến quyền riêng tư.

Bạn có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân dưới quy định của pháp luật và Cam kết bảo mật này. Cam kết Bảo mật chung của AIA, có sẵn tại đây, cung cấp thêm thông tin về cách bạn có thể thực hiện các quyền của mình theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bao gồm cả việc bạn muốn yêu cầu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình và đưa ra cách bạn có thể gửi các khiếu nại liên quan đến quyền riêng tư.

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật tất cả dữ liệu cá nhân do chúng tôi thu thập và / hoặc xử lý. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu cá nhân chống lại sự phá hủy vô tình hoặc bất hợp pháp, mất mát, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Để bảo vệ tốt nhất có thể dữ liệu cá nhân của bạn ngoài giới hạn kiểm soát của chúng tôi, thiết bị của bạn cần được bảo vệ (chẳng hạn như bằng hệ thống chống vi-rút cập nhật) và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn nên thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo mật truyền dữ liệu mạng (chẳng hạn như tường lửa và lọc chống thư rác). Mặc dù chúng tôi thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi sẽ được bảo mật tuyệt đối cũng như không xảy ra bất kỳ vi phạm dữ liệu nào. Bạn chấp nhận các tác động bảo mật vốn có của việc giao dịch trực tuyến qua internet và sẽ không buộc AIA hoặc các đơn vị xử lý của AIA phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm dữ liệu nào trừ khi đó là do sơ suất của chúng tôi.

Cách tiếp cận chung của chúng tôi là chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là được yêu cầu để thực hiện các mục đích mà dữ liệu được thu thập. Chúng tôi thường lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong [ba] năm kể từ khi kết thúc mối quan hệ của chúng tôi hoặc từ lần liên hệ cuối cùng từ bạn, trừ khi luật pháp yêu cầu khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian dài hơn, ví dụ như khi chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo các yêu cầu pháp lý, thuế và kế toán. Trong những trường hợp cụ thể, chúng tôi cũng có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian dài hơn tương ứng với thời hiệu áp dụng để chúng tôi có hồ sơ chính xác về các giao dịch của bạn với chúng tôi trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại hoặc thách thức nào. 
Khi có thắc mắc liên quan đến bất kỳ vấn đề nào được mô tả trong Cam kết Bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại:

 [email protected]